Regulamin

Cztery pory roku

Regulamin

Właściciele  Kompleksu  Wypoczynkowego  CZTERY  PORY  ROKU  proszą  o  zapoznanie  się  i  stosowanie  do  ustaleń  wynikających  z niniejszego  regulaminu.  Został  on    opracowany  na  podstawie  regulaminów  obowiązujących  w  hotelach.  Przestrzeganie  regulaminu zapewni Państwu spokój i bezpieczeństwo podczas pobytu w naszym obiekcie.*  

Pokoje  i  apartamenty  wynajmowane  są  na  doby.  Doba  hotelowa  rozpoczyna  się  o  godz.  15:00  w  dniu  przyjazdu,  a  kończy  o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

*  Zameldowania  Gości  dokonuje  się  w  momencie  przyjazdu,  przed  zakwaterowaniem,  po  wcześniejszym  obejrzeniu  przez  Gości zarezerwowanego pokoju lub apartamentu, jeżeli sobie tego życzą.Do  zameldowania  należy  okazać  dokument  tożsamości  (dowód  osobisty,  prawo  jazdy  lub  paszport).  Na  terenie  Gminy  Ustronie Morskie  obowiązuje  pobieranie  przez  wszystkich  kwaterodawców  opłaty  miejscowej  (dawniej  opłaty  klimatycznej).  Opłata  ta pobierana   jest   od   wszystkich   przebywających   na   wypoczynku   osób.   O   wysokości   obowiązującej   stawki   opłaty   miejscowej poinformuje recepcja.

*   Opłatę   za   cały   zarezerwowany   czas   pobytu   należy   uiścić   przy   meldowaniu   się.   W   przypadku   skrócenia   pobytu   pobrana należność nie podlega zwrotowi.

*  Gość  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkiego  rodzaju  uszkodzenia  lub  też  zniszczenia  wyposażenia  w  obiekcie lub  przedmiotów  na  jego  terenie,  powstałe  z  jego  winy  lub  z  winy  odwiedzających  go  Gości.  Gość  powinien  zawiadomić  recepcję  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

*  Ze  względu  na  wytyczne  ochrony  przeciwpożarowej  w  pokojach  i  apartamentach  nie  wolno  korzystać  z  własnych    kuchenek  do gotowania oraz z własnych urządzeń grzewczych.

*  Dla  zapewnienia  naszym  Gościom  komfortu  podczas  pobytu  i  z  uwagi  na  ustanowione  przepisy,  w  obiekcie  obowiązuje  całkowity zakaz  palenia  tytoniu  (palenie  jest  możliwe  wyłącznie  na  balkonach  i  w  wyznaczonych  miejscach).  Złamanie  zakazu  palenia  w pokojach lub apartamentach skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 zł.

* W czasie pobytu nikt nie narusza prywatności naszych Gości – pokoje są sprzątane dopiero po wykwaterowaniu.

* Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw bądź pokoju zabaw odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

* W Kompleksie Wypoczynkowym CZTERY PORY ROKU cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 7:00.Po  godz.  22:30  na  terenie  Kompleksu  nie  mogą  przebywać  osoby  odwiedzające  naszych  Gości.  Po  godz.  22:00  prosimy  o zamykanie drzwi wejściowych na klucz.

*  Opuszczając  pokój  prosimy  o  pozamykanie  wszystkich  okien  oraz  drzwi  na  klucz.  Za  pozostawione  pieniądze  i  kosztowności odpowiedzialności  nie  ponosimy.  Jest  możliwość  pozostawienia  pieniędzy  oraz  rzeczy  wartościowych  w  kopercie  depozytowej  w sejfie w recepcji.

* Zagubienie lub zniszczenie klucza do pokoju lub apartamentu skutkuje koniecznością zapłacenia należności w kwocie 100 zł.

* Na terenie Kompleksu Wypoczynkowego CZTERY PORY ROKU obowiązuje segregacja odpadów.

* Parking na terenie Kompleksu Wypoczynkowego jest płatny, ale niestrzeżony i nieubezpieczony.