CZTERY PORY ROKU
Kompleks Wypoczynkowy
Kompleks Wypoczynkowy CZTERY PORY ROKU   ALBAKORA   DZIEWIĄTA FALA

Regulamin:

Właściciele   Kompleksu   Wypoczynkowego   CZTERY   PORY   ROKU   proszą   o   zapoznanie   się   i   stosowanie   do   ustaleń   wynikających   z niniejszego   regulaminu.   Został   on      opracowany   na   podstawie   regulaminów   obowiązujących   w   hotelach.   Przestrzeganie   regulaminu zapewni Państwu spokój i bezpieczeństwo podczas pobytu w naszym obiekcie. *   Pokoje   i   apartamenty   wynajmowane   są   na   doby.   Doba   hotelowa   rozpoczyna   się   o   godz.   15:00   w   dniu   przyjazdu,   a   kończy   o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. *   Zameldowania   Gości   dokonuje   się   w   momencie   przyjazdu,   przed   zakwaterowaniem,   po   wcześniejszym   obejrzeniu   przez   Gości zarezerwowanego pokoju lub apartamentu, jeżeli sobie tego życzą. Do   zameldowania   należy   okazać   dokument   tożsamości   (dowód   osobisty,   prawo   jazdy   lub   paszport).   Na   terenie   Gminy   Ustronie Morskie   obowiązuje   pobieranie   przez   wszystkich   kwaterodawców   opłaty   miejscowej   (dawniej   opłaty   klimatycznej).   Opłata   ta pobierana    jest    od    wszystkich    przebywających    na    wypoczynku    osób.    O    wysokości    obowiązującej    stawki    opłaty    miejscowej poinformuje recepcja. *    Opłatę    za    cały    zarezerwowany    czas    pobytu    należy    uiścić    przy    meldowaniu    się.    W    przypadku    skrócenia    pobytu    pobrana należność nie podlega zwrotowi. *   Gość   ponosi   pełną   odpowiedzialność   materialną   za   wszelkiego   rodzaju   uszkodzenia   lub   też   zniszczenia   wyposażenia   w   obiekcie lub   przedmiotów   na   jego   terenie,   powstałe   z   jego   winy   lub   z   winy   odwiedzających   go   Gości.   Gość   powinien   zawiadomić   recepcję   o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. *   Ze   względu   na   wytyczne   ochrony   przeciwpożarowej   w   pokojach   i   apartamentach   nie   wolno   korzystać   z   własnych      kuchenek   do gotowania oraz z własnych urządzeń grzewczych. *   Dla   zapewnienia   naszym   Gościom   komfortu   podczas   pobytu   i   z   uwagi   na   ustanowione   przepisy,   w   obiekcie   obowiązuje   całkowity zakaz   palenia   tytoniu   (palenie   jest   możliwe   wyłącznie   na   balkonach   i   w   wyznaczonych   miejscach).   Złamanie   zakazu   palenia   w pokojach lub apartamentach skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 zł. * W czasie pobytu nikt nie narusza prywatności naszych Gości - pokoje są sprzątane dopiero po wykwaterowaniu. * Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw bądź pokoju zabaw odpowiadają rodzice lub opiekunowie. * W Kompleksie Wypoczynkowym CZTERY PORY ROKU cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 7:00. Po   godz.   22:30   na   terenie   Kompleksu   nie   mogą   przebywać   osoby   odwiedzające   naszych   Gości.   Po   godz.   22:00   prosimy   o zamykanie drzwi wejściowych na klucz. *   Opuszczając   pokój   prosimy   o   pozamykanie   wszystkich   okien   oraz   drzwi   na   klucz.   Za   pozostawione   pieniądze   i   kosztowności odpowiedzialności   nie   ponosimy.   Jest   możliwość   pozostawienia   pieniędzy   oraz   rzeczy   wartościowych   w   kopercie   depozytowej   w sejfie w recepcji. * Zagubienie lub zniszczenie klucza do pokoju lub apartamentu skutkuje koniecznością zapłacenia należności w kwocie 100 zł. * Na terenie Kompleksu Wypoczynkowego CZTERY PORY ROKU obowiązuje segregacja odpadów. * Parking na terenie Kompleksu Wypoczynkowego jest płatny, ale niestrzeżony i nieubezpieczony.